Verici, elektromanyetik dalgaların modülatör yardımıyla alıcılar tarafından algılanmasını sağlayan cihazdır. Genellikle radyo televizyon gibi tek taraflı (alıcı) cihazlara sese dönüştürülmüş (modüle edilmiş) elektromanyatik dalgalar gönderilmesine yarar. Telsiz gibi alıcı-verici katlarının birlikte bulunduğu cihazlarda da "gönderici" ünitesidir.