Vekâyi-i Mısriyye

1828'de Mısır'da yayımlanmaya başlayan ve Osmanlı Türkçesiyle yayın yapan ilk gazete

1828'de Mısır'da yayınlanmaya başlayan gazete. Osmanlı Türkçesi'yle yayın yapan ilk gazetedir.

Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Türkçe ve Arapça olarak bastırılan bu yayın organı Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne karşı etkin bir propaganda aracı olarak meydana çıkmıştır.