Vatikan Yazması

el yazması

Vatikan Yazması en eski iki Yunanca el yazması Kitâb-ı Mukaddes'ten ve dört büyük unsial yazmadan biridir. Yazma adını 15. yüzyıldan bugüne korunduğu Vatikan Kütüphanesi'nden alır.[1] 759 yapraklık vellum türü parşömen üzerine unsial harflerle yazılıdır ve Miladi 4. asıra tarihlenmektedir.[2][3]

Katiplerin metinde yaptığı değişiklikler değiştir

Vatikan tarafından 1965'te yapılan bir tıpkıbasım neşire şu not eklendi:

İstinsahtan birkaç asır sonra (yaklaşık on ya da onbirinci asır olduğuna inanılmaktadır), bir katip yanlış olduğuna hükmettiği dışındaki tüm harfleri mürekkeple tekrar elden geçirmiştir... Asırlar boyunca yazmayı tashih etmiş ve notlar düşmüş olanların kimlikleri henüz tespit edilememiştir; kesin olan şu ki tashihlerin bir kısmı, metnin tekrar elden geçirildiği sırada yapılmıştır.[4]

Hıristiyanlık araştırmacısı iki Müslüman yazar Muhammed Ataurrahim ve Adam Thomson, Vatikan Yazması'nın üzerinde yapılan değişiklikleri şöyle eleştirmektedirler:

Metnin pek çok yerinde ilk önce kahverengi mürekkeple yazılmış olan yerler açıkça seçilmekte ve koyu kahverengi olan öbür pasajlardan farklılık arz etmektedir. Bu tashihin doğru yapıldığını gösteren hiçbir şey söz konusu değildir. İşte bu yazma, tüm kaynak kitaplarda dördüncü asra ait bir nüsha olarak takdim edilmektedir. Dolayısıyla metnin asırlar içinde ne şekilde değiştirildiğini anlamak için Vatikan'daki kaynaklara müracaat etmek gerekir.[4]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Metzger, Bruce M. (2005). The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration. New York – Oxford: Oxford University Press. s. 67. ISBN 978-0-19-516122-9. 
  2. ^ Aland, Kurt (1995). The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism, trans. Erroll F. Rhodes. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company. s. 109. ISBN 978-0-8028-4098-1. 
  3. ^ "Liste Handschriften". Münster: Institute for New Testament Textual Research. 7 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2013. 
  4. ^ a b Muhammed Ataurrahim, Adam Thomson, terc. Gülsüm Mehdiyev; Bir İslam Peygamberi, Hz. İsâ; 2009; İnsan Yayınları; İstanbul; ISBN 978-975-574-517-6; s.174-175