Varyasyon katsayısı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında varyasyon katsayısı bir olasılık dağılımı için bir normalize edilmiş istatistiksel yayılma ölçüsüdür. Standart sapma, yani ,nin ortalamaya yani degerine orantisi olarak şöyle tanımlanır:

Anlamlı olması için ortalamanın sıfır olmaması gerekir. Negatif sonuçlara da uygulanması mümkün olmakla beraber genel olarak varyasyon katsayısı pozitif olarak kullanılır.

Bu kavram genellikle 100le çarparak bir yüzdelik (yani %) olarak ifade edilir. Yüzdelik olarak ifade edilen varyasyon katsayısının mutlak değerine relatif standart sapma adı da verilmektedir.

Varyasyon katsayısı, hiç itiraz kabul etmeden oransal ölçekli sayısal veriler için kullanılmakta ve hatta biraz hatalı görünse bile aralıksal ölçekli sayısal veriler için de pratikte kullanılmaktadır. Kategorik veriler için varyasyon katsayısı anlamsız olabilir.[1]


Kaynakça değiştir

  1. ^ [1] 15 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sırasal, aralıksal ve oransal değişkenler arasında farklar nelerdir? Niye bu dikkatimi çekmelidir?

Dışsal kaynaklar değiştir

  • Varyasyon katsayısı açıklaması [2] .