Valf, akışkan içeren tesisatlarda koşula bağlı olarak açılıp kapanan bir çıkış öğesidir. Genellikle akışkan basıncının önem arz ettiği sistemlerde basıncın yükselmesi halinde sistemden dışarıya akışkan tahliye ederek basıncı düşüren ya da acil bir durumda akışkan iletişimini kesen emniyet araçlarıdır. Hidrolik sistemlerde -özellikle uçaklarda olduğu gibi tek bir hidrolik sistemle farklı kontroller kumanda edilen hidrolik sistemlerde- şarta bağlı olarak hidrolik basıncın hangi kumandaya iletileceği de valfler aracılığıyla belirlenir.

Çeşitli renklerdeki vanalar

Valf yapısıDüzenle

Valf türleriDüzenle

Hava Valfleri

Hidrolik Valfler

Kontrol biçimine göreDüzenle

  • Pnömatik Kontrolü Valfler
  • Manyetik Kontrollü (Solenoid) Valfler
  • Elektrik Kontrollü Valfler

Yapısına göreDüzenle

  • Globe Valf
  • Gate Valf
  • Kelebek Valf
  • İğne Valf
  • Küresel Vana

Çalışma pozisyonlarına göreDüzenle

  • Çift Yollu Valfler
  • Üç Yollu Valfler