Valpovo Kuşatması

Valpovo Kuşatması
TarihMayıs-Haziran 1543
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi, Valpovo Osmanlı topraklarına katıldı.
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu

Kutsal Roma İmparatorluğu Habsburg Monarşisi


Hırvatistan Krallığı
Komutanlar ve liderler

I. Süleyman
Murad Bey Tardiç

Malkoç Bey
Mihály Árky
Güçler
Bilinmiyor Bilinmiyor


Valpovo (Macarca: Valpó, Almanca: Walpach, Türkçe: Valpo) yakınlarında banliyöleri bulunan kale (kale), Požega'nın yaklaşık 80 km kuzeydoğusunda ve Osijek'in yaklaşık 27 km kuzeybatısında, Karašica Nehri yakınında geniş bir düzlükte yer almaktadır. Surlar ve kulelerle korunan küçük bir wasserburg'dur (su kalesi), ancak savunmalar modası geçmiş ve yalnızca küçük bir saldırıya direnebilmektedir. Küçük garnizon, şehre yiyecek ve saldırganları uzun süre püskürtebilecek güçlü bir garnizon sağlayan, çok askeri bir adam ve birçok seferin emektarı olan Mihály Árky'nin (Mihály Vas ve Michael Archius olarak da bilinir) komutası altındadır. uzun zaman.[1] Valpovo, oğlu Péter Perényi'nin en büyük Macar aristokratlarından biri ve Valpovo'nun son lordu olan Imre Perényi'ye aitti.[2]

Kral Ferdinand'ın Macaristan'daki provokasyonları, özellikle Peşte kuşatması (26 Eylül – 9 Ekim 1542) ve Buda'nın kaybedilebileceği endişesi üzerine Sultan Süleyman, 1543'te Macaristan'a sefer düzenlemeye karar verdi. Buda Eyaletini genişletmek ve böylece Buda'nın savunmasını güçlendirmek istedi.[3] Kışı İstanbul'un yaklaşık 250 km kuzeybatısındaki Edirne'de geçirerek önümüzdeki seferi planladı.[2] Baharın gelmesine kısa bir süre kala Süleyman, 1541'den beri Bosna'nın sancakbeyi olan Ulama Bey'e bir emir gönderdi.[4] Gelmeden önce Tuna ve Drava nehirleri arasındaki toprakları güvence altına almak için. Mohaç sancakbeyi Kasım Bey'e, Hristiyan ordularının durumunu değerlendirmek üzere Ulama Bey'e katılarak Viyana ve Buda üzerine akın yapması emredildi.

16 Nisan'a kadar Murad Bey ve Ulama Bey, Voćin, Stupčanica, Bijela Stijena, Dobra Kuća, Bijela ve Sirač'ı aldı. İlkbaharda Ulama Bey'in ordusu Drava'yı geçti ve Muraköz'e (Međimurje) girdi, baskın düzenledi ve Tamás Nádasdy'nin sahibi olduğu Kanizsa'ya saldırdı, ancak dışarı çıkıp Ulama'ya saldıran Hırvatistan Ban'ı Nikola IV Zrinski tarafından iyi savundu. Beğ'in kampı Osmanlıları kaçmaya zorluyor.

İlkbaharın başlarında Sultan Süleyman, Požega sancakbeyi Murad Bey Tardiç'e bir emir göndererek şunları emrediyor:[5]

“Sen, kulum olan Murâd Bey ve Pojega sancağının emirisin! En yüksek emrim size ulaşır ulaşmaz, Valpovo adlı kalenin gâvurlarından dostane bir tavırla teslim olmalarını isteyin, içinde kötü ahlak olan kâfirlere merhamet edin ve her şeyin onların istekleri doğrultusunda yapılmasını sağlayın. Eğer o kötüler senin en büyük merhametini kabul edip kaleyi teklif ederlerse, hemen onu ele geçir ve ben gelene kadar gerektiği şekilde onun gözetimi ve korunmasıyla ilgilen. Ancak karşı çıkarlar ve vazgeçmezlerse, o zaman bir saat veya bir dakika bile beklemeden gidin, kaleye saldırın ve ben oraya varıncaya kadar onu toplayın."

Kuşatma

değiştir

Mayıs ayı başlarında Murad Bey, Osmanlı Sultanı Süleyman'ın emriyle Valpovo'ya gitti ve müzakere bayrağı altında kale muhafızını istedi ve garnizona cömert şartlarda teslim olma fırsatı verdi. Mihály Árky cevap verdi: “Hey Murad Bey! Bil ki, kaleyi sana teslim etmeyeceğim, dilini boş sözlerle yormayacağım, ulaşılmaz arzuların peşinde koşmayacağım, evine git ve rahat ol; Pâdişâh buraya gelince onu ona teslim edeceğim.”

Murad Bey öfkeyle cevap verir: “Ey lanet olası! Böyle bir konuşma bana tatmin edici bir cevap olmadı ve Pâdişâhtan da böyle bir emir almadım. Ya kaleyi teslim edin ya da sonuçlarına katlanın. Hazır olma zamanı geldi!” Murad Bey, Árky'nin cevabını kaydederek İstanbul'daki Sultân sarayına bir rapor gönderdi.[6]

Murad Bey, Valpovo kuşatmasına katılmaları için Köstendilli Hızır Bey'i, Valonalı Mesih Bey'i ve İnebahtılı Ahmed Bey Yahyapaşaoğlu'nu çağırır. 6 Mayıs'ta Budin Beylerbeyi Küçük Bali Paşa ölür ve padişah, 14 Mayıs'ta Sofya yakınlarındayken ölüm haberini alır. İki gün sonra 1537'de Požega'yı alan Yahyapaşazade Mehmed Paşa, Budin Beğlerbeyi olarak atanır. 10 Mayıs'ta Murad Bey'in ordusu Valpovo'ya varır ve Osijek'ten getirilen toplar için mevziler ve atış mevzileri inşa etmeye başlar. Toplar, mevcut silah ve mühimmatın elverdiği ölçüde yavaş yavaş ateşlenmeye başlıyor. Valpovo garnizonu Murad'ın askerlerine saldırmak için yola çıkıyor.[7]

Castellan Árky kuşatma hakkında raporlar gönderir ve Siklós ile Pécs garnizonları kuşatmayı kaldırmak için yardım ordusu olarak yaklaşık 500 atlıyı gönderir. Atlılar tekneyle Drava Nehri'ni geçerler ve Valpovo'ya doğru ilerlerken Murâd Bey, Hristiyanların yolunu kesmek için en iyi 300 atlısını gönderir. Murâd Beğ, padişaha bir rapor göndererek, adamlarının Hristiyanları mağlup ettiğini, çoğunu öldürdüğünü, bir kısmını esir aldığını, bir kısmını da nehre atarak boğulduğunu bildirdi. Murad, zaferin delili olarak, padişaha önemli bir esir ve 70 adet kesik kulak ve burun gönderir. Avrupa raporlarında, Murad'ın atlılarının mağlup olduğu ve başarısızlığını gizlemek için sahte rapor gönderdiği iddia ediliyor. Murâd'ın raporu, Sofya'dan ayrıldıktan sonra 18 Mayıs'ta padişaha ulaşır.[8]

Padişah, öncü kuvvet komutanı Rumeli Beylerbeyi Ahmed Paşa'yı köprü yaptırmak üzere Drava Nehri'ne gönderir, ardından Siklós ve Pécs'i alır. Ayrıca Mohács sancakbeyi Kasım Beğ'e kuzeye gitmesini ve Szekszárd'dan Buda'ya giden yolu olası pusulardan temizlemesini emretti.[9] 4 Haziran'da Sultan Süleyman Belgrad'a varırken Ahmed Paşa, Sultan'ın öncüsüyle birlikte Valpovo'ya geldi ve bombardıman devam etti.

9 Haziran'da, Hırvatistan'ın Lukavec kentindeki malikanesinden, Hırvatistan Ban'ı Nikola IV Zrinski, Güns Baronu ve Carniola Valisi Nikola Jurišić ve diğerlerine, Osmanlı ordusunun gelişini Türk esirlerden öğrendiğini bildirdi. Srijem ve Petrovaradin ile Osijek'te köprü inşa etmeleri. Ayrıca Türklerin henüz Valpovo kalesini almadıklarını ancak Posega'nın Mwrathbeg bassa'sı ve Bosna'nın Vlymanbeg bassa'sının burayı en sıkı kuşatmayla kuşattığını da bildiriyor. Zrinski, kuşatma altındaki kale için krallığın tüm lordlarından destek ister ve yardım etmeye hazır olduğunu ancak 600 adamıyla onlara tek başına karşı çıkamayacağını belirtir.[10] Ne Ban'a ne de Valpovo'ya yardım gelmedi.

10 Haziran'da Süleyman Belgrad'dan ayrıldı. İki gün sonra Šabac yakınlarında Sava Nehri'ni geçti ve Slavonya'ya doğru yürüdü. 13 Haziran'da kuşatma toplarının Valpovo'nun duvarlarında gedikler yaratmasının ardından büyük bir saldırı düzenlendi ancak savunmacılar tarafından püskürtüldü.[11] Sultan'ın yakında geleceğine dair haberler geldikçe Murad Bey'in saldırılarının şiddeti arttı, ancak savunucular direnmeye devam ederek birçok seçkin Dini Savaşçıyı öldürdü.[12]

21 Haziran'da Sultan'ın ordusundan askerler yanlarında duvarları yıkan büyük kuşatma toplarıyla geldi. Toplar kuruldu ve ateşlendi. 22 Haziran'a gelindiğinde Valpovo duvarlarına 3.137 top mermisi çarptı; bunların çoğu paramparça oldu, askerlerin yarısı öldü ve geri kalanların neredeyse tamamı ya yaralandı ya da hastaydı. Çürüyen cesetlerin kokusu dayanılmaz hale gelirken, önce vatandaşlar, ardından askerler arasında moraller bozuldu. Sultan'ın gelişinden sonra Rumeli ve Anadolu Beğlerbeyleri toplanıp, askerlerini tüm ihtişamıyla Valpovo'nun önünde gezdirerek içerideki halkı ve askerleri daha da korkuttular. Mihály Árky teslim olmaya direnmeye devam ediyor.

Yine 22 Haziran'da Nikola IV Zrinski, Lukavec'teki malikanesinden eski Hırvatistan Yasağı Tamás Nádasdy'ye bir mektup yazarak Valpovo'yu kurtarmak için yardım istedi. Zrinski, ordusuyla birlikte kendisine ihtiyaç duyulan yere gitmeye hazır olduğunu ve emir beklediğini belirtti. Diğer kale muhafızlarının, Valpovo kale muhafızının tehlikedeyken desteksiz kaldığını görmeleri durumunda morallerinin ne olabileceği konusunda uyardı.[1][13] Yardım gelmedi.[14]

23 Haziran'da morali bozulan bölge sakinleri isyan etti ve kale muhafızı Árky'yi teslim olmaya zorladı. Bir hikayede, dehşete kapılan savunucuların Árky'yi yakalayıp Ahmed Bey'e teslim ettiği, onun da onu hapsettiği anlatılır. Rumeli Beğlerbeyi Ahmed Paşa, Osijek'e yaklaşan Sultan Süleymân'a zafer haberini veren bir haberci gönderdi. Osmanlı kaynakları, Mihály Árky'nin kuryeyle birlikte esir olarak Sultan'a gönderildiğini iddia ediyor.[15] İddiaya göre Árky'nin savunmasından etkilenerek ona Árky'nin reddedemeyeceği zengin bir teklifte bulunan ve kendisine Sultan'a katılıp Buda Eyaleti'nde bir tımar verildiği iddia edildi. Bazı Macar kaynakları, Árky ve adamlarına Valpovo'dan güvenli geçiş sözü verilmiş olmasına rağmen, ganimet isteyen askerler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldüklerini iddia ediyor. Başka bir hikayede ise Paşa'nın Árky'yi ve birkaç subayını akşam yemeğine davet ettiği ve Árky'nin öldürüldüğü anlatılır.[16]

Daha sonrasında

değiştir

Üç gün sonra Sultan Süleyman, Valpovo yakınlarında konaklayarak Murad Bey'i yıllık gelirinde 30.000 akçe artışla, oğlunu ise 12.000 akçe tımarla ödüllendirdi. Bir İmparatorluk Divanında vezirler ve ileri gelenler, Sultan'ı zaferinden dolayı tebrik ettiler ve kasabayı idare etmek üzere bir kadı ve bir imam atandı. Süleymân daha sonra Ahmed Paşa'ya Siklós'u kuşatma emrini verdi. Süleymân oradan Osijek'e döndü, Drava Nehri'ni geçti, ordusuyla güney Macaristan'a girdi ve kısa bir süre sonra ordusuna on binlerce (muhtemelen 80.000'e kadar) Tatar ve akıncı hafif atlının katıldığı Siklós ve Pécs'i aldı. Ordu oradan kuzeye Esztergom, Székesfehérvar ve Tata'ya doğru yürüdü.

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b Klaić, Vjekoslav (1911). Povjest Hrvata (Hırvatça). 3. Zagreb. s. 158. 
 2. ^ a b Koški, Dino. "Valpovo u srednjem vijeku." 2 Mayıs 2024 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. PhD diss., University of Zadar. Department of History, 2017.
 3. ^ Mrkonjić, Ante (2023). A History of The Croats - The Years 1102 to 1606: From the reign of the Árpáds to the end of the Croatian-Ottoman Hundred Years' War (İngilizce). ss. 720-721. ISBN 978-0646880518. 
 4. ^ Mujadžević, Dino (2011). "Bosanski i požeški sandžakbeg Ulama-beg". Prilozi Za Orijentalnu Filologiju (Hırvatça), 60. Orijentalni Institut u Sarajevu. ss. 251-258. 
 5. ^ Thúry, József (1896). Török történetírók (Macarca). 2. Budapeşte: Magyar Tudományos Akadémia. ss. 282-369. 
 6. ^ Thúry (1896). Török történetírók (Macarca). s. 296. 
 7. ^ Thúry. Török történetírók. s. 296. 
 8. ^ Thúry. Török történetírók. s. 297. 
 9. ^ Hammer-Purgstall. Histoire de l'Empire ottoman... s. 365. 
 10. ^ Barabas, Samu (1898). Codex Epistolaris et Diplomaticus Comitis Nicolai de Zrinio (Latince). Budapeşte: Magyar Tudományos Akadémia. ss. 48-49. 
 11. ^ Alajbegović Pečevija, Ibrahim (2000). Historija: 1520-1576 translated by Fehim Nametak (Boşnakça). Saraybosna: El-Kalem. s. 214. 
 12. ^ von Hammer-Purgstall, Joseph (1836). Histoire de l'Empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours (Fransızca). 5. Paris. ss. 360-377. 
 13. ^ Barabas. Codex Epistolaris et Diplomaticus Comitis Nicolai de Zrinio. s. 51. 
 14. ^ Tracy, James D. Balkan Wars: Habsburg Croatia, Ottoman Bosnia, and Venetian Dalmatia, 1499–1617. 2 Mayıs 2024 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Rowman & Littlefield, 2016.
 15. ^ Hammer-Purgstall. Histoire de l'Empire ottoman... s. 366. 
 16. ^ Budai, Ferenc (1866). Polgári Lexicona (Macarca). 2. Pest. s. 36.