Valerius Romulus (292/5 civarı – 309), Sezar ve sonradan imparator olan Maxentius ve İmparator Galerius'un kızı Valeria Maximilla'nın oğludur.

Romulus'un Via Appia boyunca uzanan anıt mezarı .

Valerius, gençliğinde clarissimus puer ve sonradan nobilissimus vir unvanlarını aldı. 308 ve 309 yıllarında babasıyla birlikte Konsül'lük yaptı; Valerius 309 yılında öldüğünden aslında Maxientius'un 310 yılında tek başına Konsül olduğu iddia edilir. Via Appia'nın kenarındaki bir anıt mezara defnedildi. Ölümünden sonra Divus derecesine yükseltildi ve babası Forum'daki Divus Romulus Tapınağı'nı ona ithaf etti.

Kaynakça

değiştir