Valdocu Evanjelik Kilisesi

Valdocu Evanjelik Kilisesi, 12. yüzyılda Peter Waldo tarafından İtalya'da kurulmuş olan bir Ön Protestan kilisesiydi. Protestan Reformasyonu'nun ardından Kalvinist teolojiyi benimseyen kilise, Reform Kiliselerinin İtalya'daki öncüsü durumuna gelmişti.

1967 yılında, İtalya'da 30,000 üye; Arjantin ve Uruguay'da bulunan ilişkili kiliselerde ise 15,000 üyesi olan Valdocu Evanjelik Kilisesi, ayrıca İtalya Evanjelik Kiliseler Federasyonu'nun da kurucu üyelerinden biriydi. 1975 yılında VEK'in İtalyan Metodist Evanjelik Kilisesi ile birleşmesiyle Metodist ve Valdocu Kiliseler Birliği kurulmuştur.

Ayrıca Bakınız

değiştir