Vakıf üniversitesi

üniversite türü
(Vakıf Üniversitesi sayfasından yönlendirildi)

Vakıf üniversitesi veya özel üniversite, devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir