Uzun dönemli değişen

Uzun Dönemli Değişenler (LPV - Long-Period Variables) olarak da bilinen değişen yıldızlar, oldukça iyi çalışılmış ve homojen bir grub oluşturan zonklayan kırmızı değişenlerdir. Uzun Dönemli değişenler, F Tayfsal sınıfında parlak ve dev yıldızlardır, ama pek çok C, S ve tayf sınıfı M olan kırmızı devler ve AGB devleri de vardır.

Bu grubun üyeleri üç kategoride incelenebilir:

  • Mira değişenleri, atmosferlerinde bol miktarda moleküler bant soğurmaları gerçekleştiren soğuk yıldızlardır. Atmosferleri oksijence zengin olanlar Me, karbonca zengin olanlar Ce ve her iki element bolluğu açısında arada yer alanlar ise Se olarak kodlanmıştır. Salma çizgili tayf yapısı bu gruba ait yıldızların ortak karakteristiğidir ve zonklama kökenli şok dalgalarının açık belirtecidir.
  • Yarıdüzenli değişenler, 1-10 gün zaman ölçekli ve yıldızın kendi ekseni etrafında

dönüşü ile ortaya çıkan değişimlerdir. Yıldız yüzeyindeki Güneş benzeri lekelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak lekelerin yüzeyde kapladıkları alanlar Güneş'dekinden daha büyük olmalıdır. Oluşan ışınım değişim genlikleri birkaç 0.01 kadir mertebesindedir.

  • Yavaş düzensiz değişenler, yarıdüzenli değişenlerle benzerdir ancak ışık değişimlerindeki düzensizlikten dolayı dönemleri tespit edilemez.

KaynakçaDüzenle