Uzun İbrahim Paşa

Uzun İbrahim Paşa (d. ? - ö. Macaristan, 1683), Osmanlı ordusunun komutanlarından ve vezirlerinden biridir. Arnavut asıllıdır ve yeniçerilikten yükselmiştir.

HayatıDüzenle

Yeniçeri Ocağı'nda yetişen İbrahim Paşa, 1665 yılında Yeniçeri ağası oldu. Fazıl Ahmet Paşa ile beraber Girit Seferi'ne katıldı. 1669 yılında ada ele geçirildi ve seferden geri döndü. Osmanlı kamuoyunda kahraman gibi görülen İbrahim Paşa, 1670 yılında Macaristan beylerbeyi ve padişahın veziri makamına yükseldi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile 1680'de Rusya'ya yönelik sefere katıldı. 1682 yılında düşen Macaristan topraklarını Avusturya güçlerinden geri almakla görevlendirildi. Bazı kaleleri alabildi, 1683 yılındaki II. Viyana Kuşatması'na katıldı. Kuşatmanın sağ kanadında bulunan İbrahim Paşa, daha savaşın ilk zamanında ordusunu alıp Yanıkkale'ye kaçtı ve bozguna zemin hazırladı. Bir süre sonra ilerleyişe geçen Avusturya ordusuna yenildi. Kuşatmadaki tutumu ve askeri başarısızlığı sebebiyle idam edildi.

KaynakçaDüzenle

  • Büyük Larousse, Milliyet yayınları (1986), cilt XI, s. 5537