Usus

hukukta kullanma

Usus Latince bir hukuk terimi olup kullanma anlamına gelmektedir. Sahibine nesnesi olan eşyayı kendi yararına kullanma yetkisi tanırken semerelerinden faydalanma, nesneden meta anlamında bir getiri elde etme hakkı vermez.