Urbnisi (Gürcüce: ურბნისი) Gürcistan’ın Şida Kartli bölgesindeki Kareli ilçesinde konumlanmış bir köydür.

Urbnisi Manastırı

Mtkvari nehrinin yanında yer alan köy, antik ve erken Orta Çağ İberya'sında önemli bir konumdaydı. Arkeolojik çalışmalar, buranın MÖ 3. binyılda kullanıldığını göstermiştir. Bölgedeki yerleşimler zamanla artmış ve MÖ 4. yüzyılda gelişen bir ticaret ve kültür kenti haline gelmiştir. Bir kalenin kalıntıları, zengin hamamlar, putperest tapınakları ve hatta bir Yahudi tapınağı kentin önemini ortaya koymaktadır. Yanık yapılar ve yuvarlak mancınık taşları, kentin kuşatılmış ve MÖ 3. yüzyılda yağmalanmış olabileceğini göstermektedir. Urbnisi'deki yeni dönem, İberya'nın Hristiyanlaşmasıyla başlamıştır. Günümüzde Gürcü Ortodoks kültürünün ana merkezlerinden biri konumundadır. 6 ve 7. yüzyıllarda, kentin çevresine güçlü bir tahkimat sistemi kurulmuştur. Ancak bu tahkimat, Arap komutan II. Mervân'ın (744 ve 750 yılları arasında Halife) 730'larda şehri ele geçirmesini engelleyememiştir. Bölge, istiladan sonra küçük bir köy haline gelmiştir. Ancak, Aziz Stephen Urbnisi Manastırı, Gürcü Ortodoks piskoposluğunun merkezi olarak çalışmaya devam etmiştir.

Manastır, 10 ve 17. yüzyıllarda iki kez yeniden inşa edilen, 6. ve 7. yüzyıldan kalma üç nefli bir bazilikadır. Oldukça basit ve büyük olan kilisenin üç nefi, on iki güçlü sütuna dayanmaktadır. Manastırın duvarlarında, 6 ve 7. yüzyıla ait olduğu düşünülen, Gürcü alfabesi ile yazılmış pek çok yazıt vardır.

Köyün yakınlarında, 8 ve 9. yüzyıllarda yapılmış kubbeli bir kilise olan “Ruisi Katedrali” bulunmaktadır. Kilise, Gürcü Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Urbnisi-Ruisi piskoposluğunun merkezi olarak hizmet vermektedir.

Hem Urbnisi Manastırı hem de Ruisi Katedrali, 1103-1104'te Gürcistan kralı Kurucu Davit tarafından kilise hiyerarşisi içindeki sorunlarla başa çıkması için burada toplanan rahipler konseyi ile tanınmaktadır.

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir