Unas Piramidi

Unas Piramidi Eski Krallık döneminin en küçük piramididir ve Sakkara'da Zoser Piramidi'nin yanında bulunur. Unas antik Mısır'ın 5. hanedanının son krallarından biriydi ve milattan önce 2380'den 2350'a kadar hüküm sürmüştü. Unas piramidi için barındırdığı Eski Mısır dili'ne ait ilk örnekler olarak kabul edilen piramit metinleri ile ünlüdür.[1]

Unas’ın mezar odasının duvarlarında yazılı tam 283 dua vardır.[2] Bu dualarda, firavunun öteki dünyada ‘akh’ olabilmesi, yani hiç batmayan kutup yıldızına ulaşabilmesi için neler yapması gerektiği ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır. Unas’tan sonra başka firavunların mezar odalarında da bulunan ve arkaik dilde yazılmış olan bu metinler, aslında öteki dünyayla ilgili olarak birkaç değişik tablo çizmektedir. Bazı metinlerde, firavunun gideceği yer olarak yıldızlardan bahsedilmekte, bazılarında güneş tanrısı Re ile birlikte bir kayığa binerek gökyüzünde doğudan batıya doğru bir yolculuk yapacağı, diğer bazılarında ise (Re kimliğinden sıyrılmadan) yeraltı dünyasına geçerek Osiris’le birleşeceği ve ölümsüzlüğe kavuşacağı yazılıdır. Bu inanışlardaki ortak ve temel unsur ölen kralın kozmik bir yolculuk yaparak ruhsal bir yeniden doğuş yaşayacak olmasıdır. Bu metinlerden anlaşıldığı kadarıyla, güneş tanrısı Re’nin ‘duat’ta (öteki dünyada) geçirdiği 12 saat gibi, firavunun ruhu da her gece mezar odasına gelecek ve mezar odasının sol tarafına yerleştirilmiş olan taş lahitin içine girecektir. Bu lahit tanrıça Nut’un rahmini simgelemektedir. Kral’ın ‘ba’sı’ burada mumyasının içindeki ‘ka’sıyla birleşecek ve her sabah yeniden doğan güneş gibi, o da bu birleşmeden taze bir güç edinerek yeniden doğmaya hazır bir hale gelecektir.

Ayrıca bakınızDüzenle

DipnotlarDüzenle

  1. ^ Jan Assmann: Tod und Jenseits im Alten Ägypten.
  2. ^ Mark Lehner, The Complete Pyramids, (Cairo, 2004), s: 31.