Ultramafik kayaçlar

Ultramafik kayaçlar ya da diğer adıyla ultrabazik kayaçlar, bünyesinde %45'ten daha az SiO2[1] bulunduran magmatik ve meta-magmatik kayaçlardır. Kayaçların bir diğer özelliği yüksek oranda MgO ve FeO bulundurmasıdır. Bu kayaçlar %90'dan daha fazla magnezyum ve demirce zengin, koyu renkli mineral içerir. Mantonun hemen tamamı ultramafik bileşimli malzemeden oluşmuştur. Dünit, piroksenit, gabro ve noritler magmatik-derinlik tipte önemli ultramafik kayaçlarken,[2] komatit ve pikritik bazaltlar önemli volkanik ultramafik kayaçlardır. Serpentinitler ve talk-karbonatlar, ultramafik karakterde önemli metamorfik kayaçlardır. Kromit, manyezit, Cu-Pb-Zn mineralleri ve oldukça önemli olivin yatakları, dünyanın değişik yerlerinde ultramafik kayaçlara bağlı olarak oluşmuşlardır. Lateritik nikel yatakları da altere olmuş ultramafik kayaçlara bağlı olarak oluşurlar.[1]

Olivin'in (yeşil) iddingsite'ye (kahverengi) kimyasal ayrışmasını gösteren peridotitten bir manto ksenolit Bu değişikliğin (veya alterasyon miktarındaki farklılığın) en olası nedeni, kırılma yüzeyidir: kaya, önce peridotitin sağ tarafını, daha sonra sol tarafı açığa çıkararak, onu daha taze ve kimyasal olarak daha az aşınmış halde tutarak kırılmıştır.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b Golightly, J.P. (1981), Nickeliferous laterite deposits, Economic Geology, 75, 710-735.
  2. ^ Ballhaus, C.G. and Glikson, A.Y. (1995), Petrology of layered mafic-ultramafic intrusions of the Giles Complex, Western Musgrave Block, Central Australia, AGSO Journal, 16, 69-90.