Ulama

Ulama, ünsüz ile biten bir kelimeyi ünlü ile başlayan bir kelime takip ettiğinde birinci kelimenin ikinci kelimeye bağlanarak söylenmesidir. İmlâda gösterilmeyen bu durum, konuşma dilindeki söyleyiş kolaylığı sebebiyle ortaya çıkar.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kısımlar birbirlerine ulanarak söylenir:

  • n akşam eve geç geldim.
  • Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

Yazımda aralarında noktalama işareti bulunan kelimeler ulanarak okunmaz:

  • Pazardan portakal, armut, üzüm aldım.
  • Öğretmenimiz Ahmet, Ekrem, Abuzer'i çağırdı.

KaynakçaDüzenle