Uçak yakıtı

hava taşıtlarını çalıştırmak için kullanılan özel bir petrol-temelli yakıt

Uçak yakıtı, hava taşıtlarını çalıştırmak için kullanılan özel bir petrol temelli yakıttır. Isıtma ya da kara yolu taşımacılığı gibi daha az ciddi uygulamalarda kullanılan yakıtlardan genellikle daha kalitelidir ve buz kaplamaları ya da yüksek ısılardan dolayı yer alan patlamalarının yer alınması olasılığını azaltmak için çoğunlukla katkı maddeleri de içerir.

Bir uçak yakıtı kamyonu
Bazı havaalanlarında, yeraltı yakıt boruları, tanklı kamyonlara gerek kalmadan yakıt ikmali sağlar. Kamyon sadece, yakıt, gerekli hortumlar ve basınç cihazlar taşır.
Southern River, (Batı Avustralya)'daki yangın söndürme operasyonu sırasında Carson Halicopters firmasına ait Sikorsky S-61 "Fire King" tipi helikopter yakıt ikmali yaparken.