Doğal katı yakıtlar sınıfından olan bir fosil kömür türü.

Turblar, kömür sınıfına girmiş olmasına rağmen yakıt ve yakacak olarak pek az kullanılır. Emülsiyonu çok kötü olduğundan şehirlerde kullanımı yasaktır. Oluşumu (dönüşümü) tam gerçekleşmediği için de ideal bir yanma verimi yoktur.