Tullia

Tullia (MÖ 79-MÖ 45) Romalı hatip ve politikacı Marcus Tullius Cicero ve Roma asilzadelerinden Tertia'nın kızı olarak dünyaya geldi. Babasının cumhuriyetin kurtarıcısı olması, onun ve ondan küçük ağabeyi Cicero Minor'un, Roma'nın sözü geçen patriciler'inden olmasına katkı sağladı. Cornelius Dolabella ile evlenip ona 2 oğul verdikten sonra ondan boşandı. MÖ 45'te öldü ve bu ölüm babası üzerinde derin yaralar bıraktı.

Tullia-25abfd-1024.jpg