Tuchulcha

Tuchulcha Etrüsk mitolojisindeki dişi şeytandır. Yarı insan, yarı eşek olarak tasvir edilir. Yılan saçlı ve akbaba gagalıdır. Arzuyu ve isteği, istenileni almak yolunda yapılan kötülük ve bencillikleri temsil eder.