Tuğrul Bozan

Tuğrul Bozan (ö. 1052), 1052 yılı içerisinde (tahminen 40-57 gün arası[1]) hüküm süren ve Gazneli hanedanından olamayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanı.

Sultan Abdürreşit'in başkomutan tayin ettiği Tuğrul Bozan'a Selçukluları durdurma görevi vermişti. Bunun üzerine Tuğrul Bozan, 1051'de Selçukluları mağlup etti ve Sistan'ı ele geçirse de, Tak Kalesi'ni kuşatmasına rağmen alamadı. Selçuklulara karşı devletin konumunu sağlamlaştıran komutan, Gazne tahtına göz dikti. 10 Kasım 1051'de Gazne'ye doğru yürüyen Tuğrul Bozan, 1052 yılının başlarında Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirdi. Bu katliamdan; Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ adlı şehzadeler kurtulabildi.[1] Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Tuğrul'un başı, bir sopaya takılarak Gazne sokaklarında dolaştırıldı. Böylece halk, onun öldüğüne inanmış oldu.[1] Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçtiler.

KaynakçaDüzenle

DipnotlarDüzenle

  1. ^ a b c Merçil, Gazneliler Devleti, s.82-83

Dış bağlantılarDüzenle

Önce gelen:
Abdürreşit
Gazne Sultanı
1052
Sonra gelen:
Ferruhzad