Translatio imperii

Translatio imperii (Latince 'Krallığın Aktarımı') terimi Ortaçağ Avrupası’nda dinsel ve politik gücün bir imparatordan bir diğerine geçişi, bir halk ya da bölgeden bir diğerine geçişi gibi durumları anlatırken kullanılan bir terimdir. Bu kavram üzerine yazılan temel yapıtlardan birini kaleme alan Alman tarihbilimci Goez’e göre ‘translatio imperii’ egemenliğin bir toplumun elinden alınıp başka bir topluma verilmesi anlamına gelmektedir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Goez, Werner. Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1958, s.3.