Transferans, danışan eğer geçmişinde sevgi, cinsellik, saldırganlık, anksiyete ve güceniklik gibi duyguları yoğun yaşamışsa bunları bugüne getirir, yeniden yaşatır ve bunları analiste yükler. Bunun çözümlenmesi kişinin kendini anlamasını sağlar. Örneğin danışan analisti cezalandırıcı, kontrol edici ve otorite figürü olarak görüyorsa geçmişinde babasına ilişkin çözemediği duyguları analiste yüklüyor demektir. Yani geçmişinde olumsuz ilişkisi olan kişi kimse bunun bulunması gerekiyor. Bu anlamda danışan analiste yükleme yapabilsin. En uzun zaman alan durum transferans analizidir.

Kişinin günlük çatışmaları ve savunmaları üzerinde de durulur. Bütün terapi süreci bu savunmaların keşfiyle geçer. Terapist kişinin çocukluğuna ilişkin motivasyonları kendisiyle ilişkilli hale getirir. Çünkü terapist tek kişidir ve ancak ona yüklenen kişiyle ilgili duygular çözümlenebilir. Terapist kendi iç çatışmalarının farkında olmalıdır. Aksi halde bu durum danışanı hatalı yönlendirmesine neden olur. Buna kontrtransferans denir. Transferansın kötüye kullanımı bağımlılaştırmaya neden olur.