Trans-Avrupa Ağları

Trans-Avrupa Ağları (İngilizce: Trans-European Networks - TEN), Avrupa Birliği tarafından 1992 tarihli Maastricht Antlaşması'nın 154, 155 ve 156 sayılı maddelerinde oluşturulan bir girişimdir. Girişimin amacı bir içpazarın oluşturulması, ekonomik ve toplumsal uyumun güçlendirilmesidir.

İstihdam yaratılması ve ekonomik büyüme için de önemli bir aşama olarak görülen Trans-Avrupa Ağları uyarınca oluşturulan projeler Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu ödeneklerinden karşılanmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası da bu girişimin finanse edilmesinde verdiği kredilerle önemli bir rol üstlenmiştir.