Transüda

Transüda (transudate); damar dışına çıkan, plazma proteinlerinden yoksun (özgül ağırlığı 1.012’den azdır) kan sıvısı. Küçük moleküllü bazı proteinleri içerir, bu nedenle pıhtılaşa­maz.[1][2]

ÖrneklerDeğiştir

  • Karaciğer sirozunda karın boşluğunda biriken sıvı (assit)
  • V.porta obstrüksiyonu karın boşluğunda biriken sıvı (periton effüzyonu)
  • Sağ kalp yetmezliği ödemi
  • Konstriktif perikardit ödemi
  • Malnütrisyon ödemi

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  2. ^ Tahsinoğlu M, Çöloğlu AS, Erseven G. Dişhekimleri için Genel Patoloji, Altın Matbaacılık, İstanbul, 1981