Trafik sıkışıklığı

karayollarının kullanımı arttıkça ortaya çıkan ve daha düşük hızlar, daha uzun yolculuk süreleri ve artan araç kuyruğu ile karakterize edilen durum

Trafik sıkışıklığı yol ağının kullanımının artması sonucu, daha yavaş hızlarla ilerlemek, daha uzun süre yolculuk etmek ve sıra beklemek olarak tanımlanmaktadır. En yaygın olarak otoyol araçları için kullanılır. Trafik yoğunluğu araçların hareketlerini kısıtlıyor ve araçları yavaşlaştıyorsa trafik sıkışıklığı meydana gelmiş olarak kabul edilir. Eğer trafik yoğunluğu yolun bir bölümünde veya tamamında yolun kapasitesine yaklaşmışsa, yoğun bir trafik sıkışıklığı gözlemlenir. Hatta bazı durumlarda sıkışıklık sonucu araçlar tamamen durma noktasına gelebilirler.

São Paulo'da trafik
Moskova'da trafik sıkışıklığı
Trafik kazasından kaynaklanan trafik sıkışıklığı, Portekiz.
Hindistan'ın ekonomik olarak kalkınması Delhi'de trafik sorununa neden olmuştur.

Nedenleri değiştir

Trafik sıkışıklığı, yoldaki alan talebinin yolun mevcut kapasitesinden yüksek olduğu durumlarda gözlemlenir. Trafik sıkışıklığına neden olabilecek pek çok durum söz konusu olabilir. Yolun belli bir noktada veya mesafede daralması, yolu kullanan araç sayısının artışı, hava koşulları, trafik kazaları trafik yoğunluğunun artışına neden olan örnekler olarak verilebilir. Araçların ilerleme hızı bir yolun kapasitesini belirler.

Olumsuz etkileri değiştir

 • Trafik sıkışıklığı yolculara zaman kaybettirir.
 • Yaşanan gecikmeler iş, toplantı, eğitim alanlarında işlerin kaybedilmesine veya olumsuz sonuçlanmasına neden olur.
 • Sürücülerin trafik sıkışıklığından dolayı ne olur ne olmaz deyimi çerçevesinde erken çıkmaları üretici çalışmaların azalmasına neden olur.
 • Daha fazla yakıt kullanılmasına neden olur. Bu durum hava kirliliğine ve petrol kullanımının artmasına neden olur ve küresel ısınmayı olumsuz etkiler.
 • Sürücülerin ve yolcuların stres yaşamalarına neden olur.
 • Acil durumlarda, taşıtların hızlı bir şekilde ilerlemelerini engeller.

Azaltmak için kullanılan yöntemler değiştir

 • Park yeri kısıtlamaları
 • Yer altı yollarının kurulması
 • Park et ve toplu taşımayı kullan projeleri
 • Yolların paralı hale getirilmesi
 • Sıkışık bölgelere girişin ücretli hale getirilmesi
 • Bazı tür taşıtların günün belirli saatlerinde trafiğe çıkmalarının engellenmesi
 • Plaka numaralarına göre haftanın belirli günleri bir kısım araçların trafiğe çıkmasına izin verilmemesi
 • Toplu taşımanın ücretlendirilmesi yönünde desteklenmesi, fiziksel olarak geliştirilmesi
 • Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması
 • İnternetten alışverişin artırılması
 • Bina yerlerinin kısıtlamaları
 • Şeritlerin genişletilmesi ve artırılması

Ayrıca bakınız değiştir