Townshend Yasaları

Townshend Yasaları (İngilizce: Townshend Acts), İngiliz maliye bakanı Charles Vere Ferrers Townshend tarafından 1767 yılında çıkarılan yasalardır.

Charles Townshend, Townshend Kanunlarına sponsor oldu . Townshend Kanunlarının sömürgeler üzerinde İngiliz otoritesinin yanı sıra geliri artıracağına inanıyordu.[1]

Şiddetli tepkiler üzerine Damga Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasından sonra Charles Townshend, İngilizlerin vergi yükünü azaltmayı amaçlayarak Townshend Yasaları ile önlem aldı.[2] Bu yasada On Üç Koloni'nin ithal ettikleri çay, boya, cam, kumaş vb. mallara vergiler konuldu. Bu vergilerin asıl amacı geliri arttırmak olsa da Townshend politikaları, sömürge hükûmetlerini yeniden şekillendirmenin bir yolu olarak gördü.

Townshend yasaları, sömürge valilerinin ve hakimlerinin maaşlarını ödemek için vergilerden elde edilen geliri kullanarak Amerikan hükûmetinin İngiliz tacına sadakatini sağlamaktır. Bu yasa koloniler tarafından ağır bir mali yük olarak görüldü, Boston Çay Partisi gibi protesto ve boykotlarla tepki gösterdiler. İngiliz hükûmeti 1769’da düzeni sağlamak ve işgal için Boston'a 2.000’den fazla İngiliz askeri gönderdi[1]. Kolonilerin oluşturduğu askeri birlik ve İngiliz askerleri arasında fiilen savaş başlamış oldu. İngiliz Kralı III. George, kolonilerin siyasal ve ekonomik istemlerini reddetti[3] ve daha sonra İngiliz askerlerinin kolonilere ateş etmesiyle Boston Katliamı yaşandı. Bu olay sonrasında ise 1770’te çay vergisi hariç tüm Townshend yasaları yürürlükten kaldırıldı.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b "Townshend Eylemleri". 3 Mart 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ "Townshend". 7 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ Rona Aybay (Ekim 2017). Genel Kamu Hukuku Devlet (18.-20. Yüzyıl),. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. s. 107.