Torsade de pointes

Torsade de pointes, Fransızcada "kıvrılan noktalar" anlamına gelir. Elektrokardiyogramda QT süresi uzaması ile görülen bir kalp ritim bozukluğudur. Geniş multifokal QRS kompleksleri vardır, kalp hızı dakikada 120'nin üstündedir. Önemli sebepleri ilaç etkileri (Amiodaron, Prokainamid gibi antiaritmikler; antidepresanlar, vd.), hipokalemi ya da hipomagnezemi gibi elektrolit bozukluklarıdır.