Torre de Palma Roma villası

Portekiz'de bir antik Roma villası.

Torre de Palma Roma villası, Roma eyaleti Lusitania'da günümüz Portekiz'inin Monforte şehrinde bulunan bir Roma villası.

Torre de Palma Roma villası

İber Yarımadası'nda bulunan en büyük villa komplekslerinden biri olmakla birlikte, Geç Antik Çağ'da yaşanan dönüşümleri gözlemlemek açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Burada ilk kez iskan bölgesinden ayrılan münhasır bir bazilika ve 7 bölümlü bir vaftiz havuzu da gün yüzüne çıkarılmıştır. Bölgedeki bazilikanın alışık olmayan bir biçimde hem doğu ve hem batıda karşılıklı apsis bulundurması çeşitli bilimsel tartışmalara sebebiyet vermiştir. 4. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu bazilika, karşılıklı apsis bulunduran kiliselerin ilki olması açısından önemlidir.