Torba, küçük malları taşımaya yarar. Taşıyabilmek için çoğu zaman saplar veya ellerin geçebileceği taşıma yerleri olur.

En kullanışlı torbalar, birbirine kenetlenmiş plâstik tabakalardan yapılan plâstik torbalardır. Yüzeylerine genelde reklâmlar basılmıştır. Bunun yanı sıra kâğıt ya da tekstil torbalar da mevcuttur. Ağır yükler için liflerle desteklenen torbalar da kullanılmaktadır.