Tomas İncili

MS y. 150 yılında yazıldığı düşünülen ve sadece İsa'nın sözlerinden oluşan Gnostik incil

Tomas İncili, apokrif bir incil.

Tomas İncili'ni içeren Kıpti dilinde elyazması kitap, 1945'te Mısır'da Nag Hammadi'de bulundu. Kıpti ciltleme adı verilen yöntemle ciltlenmişti. Bulunmasının ardından, daha önce aynı kitabın Yunanca parçalarının da bulunmuş olduğu fark edildi. Yunanca metinler MS 200, Kıpti metinse MS 300 yılına tarihlendi. Kıpti metnin Yunanca metinlerden hayli farklı olmasına karşın, daha eski bir Yunanca kitaptan tercüme edildiği tahmin edilir.

Yeni Ahit'teki dört incilden farklı olarak, Tomas İncili, hikâye anlatma üslubuyla yazılmamıştır, İsa'nın sözlerinin bir derlemesidir. İsa'ya atfedilen 114 söz içerir. Bunların bazıları, Yeni Ahit incillerindeki sözlere benzer. Bir kısmınaysa sadece Tomas İncili'nde rastlanır. Sözlerin az bir kısmı da Yeni Ahit incilleriyle tenakuz oluşturur.

Bazı logionlar ve kullanılan sembolik dil değiştir

Logion 22 değiştir

"İsa emzirilen çocukları görür. Havarilerine şöyle der: Bu emzirilen küçükler, cennete girenlere benzer. Onlar dediler: Öyleyse çocuk olursak mı cennete gireceğiz? İsa dedi onlara: İkiden bir yaptığınızda, içtekini dıştaki gibi, dıştakini içteki gibi, üsttekini alttaki gibi yaptığınızda ve erkek ile dişi olandan öyle bir şey yapacaksınız ki, erkek erkek olmayacak, dişi de dişi olmayacak ve bir gözün yerine gözler, bir elin yerine bir tek el, bir ayağın yerine bir tek ayak ve bir suretin yerine bir tek suret yaptığınızda, işte o zaman gireceksiniz."[1]

Logion 114 değiştir

"Simon Petrus dedi onlara: Meryem aramızdan gitsin, çünkü kadınlar hayâta layık değillerdir! İsa dedi: Bakın, onu erkek yapmak için çekeceğim, siz erkeklere benzer, yaşayan bir Rûh olması için. Çünkü kendini erkek yapan her kadın cennete ulaşacaktır!"[1]

Dış bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 3 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2008.