Tiyoester

Tiyoesterler genel formülü R-S-CO-R' olan kükürtün bir asil grup ile bağlanması sonucu oluşan bileşiklerdir. Bir karboksilik asit ile bir tiyol arasındaki esterleşmenin ürünleridirler (normal esterlerdeki bir alkolün tersi olarak).

Bir tiyoesterin genel yapısı.

Biyokimyada bir tiyoester asetil-CoA ve malonil-CoAdaki asetil gruplara bağlanır.

Tiyoesterler ve yaşamın kökeniDüzenle

Bazı biyokimyacılar tiyoester bağının yaşamın kökeni için çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Nobel ödüllü Belçikalı bilim insanı Christian de Duve, bizim organizma diyeceğimiz varlıkların belirmesinden hemen öncesinden bir ön model olarak RNA Dünyasına doğru gelişim gösterecek olan bir "Tiyoester Dünyası" olduğunu savunmaktadır.[1]

De Duve'un açıklaması şöyledir:

Bir tiyoester bir sülfhidril (genel formülü bir organik grup gibi yazılır R, kükürt ve hidrojen ile bağlı dolayısıyla: R-SH) bir karboksilik asit(R'-COOH) ile birleşince oluşur. Bu işlem sırasında bir molekül su (H2O) açığa çıkar ve geriye kalan bir tiyoesterdir:R-S-CO-R'. ...
Tiyoester bağı biyokimyada yüksek enerjili bağ olarak tanımlanır ve tüm canlı organizmalarda enerjinin ana kaynağı olan adenozin trifosfat (ATP)'deki fosfat bağlarına eşdeğerdir...

DipnotlarDüzenle

  1. ^ de Duve, Christian (Sept./Oct. 1995), American Scientist

KaynakçaDüzenle

http://en.wikipedia.org/wiki/Thioester 25 Şubat 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.