Tipikon, typicon ya da typikon (YunancaΤυπικόν - tipikon, Slav dilleri: ѹставъ - ustav), Doğu Ortodoks Kilisesi'nde çeşitli kutsal gün ve ayinlerinin günlerinin topluca yazıldığı bir tür andaçtır. Bu tür andaçlar Hristiyanlığın ilk dönemlerinde manastır yaşamını düzenlemek üzere kullanılmaya başlanmıştır. Tipikonlar yalnızca birer etkinlik takvimi değildir; yapılacak ayinlerin ve duaların nasıl yönetileceğini belirttiği gibi ait olduğu kilisenin kuruluşunu ve geçirdiği önemli olayları da not etmesi bakımından bir kitap niteliğindedir. Tipikon, Yunanca takip etme, sıraya uyma gibi anlamlara gelmektedir.