Theodora (VII. Konstantinos'un kızı)

Theodora (VII. Konstantin'in kızı)

Theodora, VII. Konstantin'in kızı (d. yaklaşık 946) İmparator I. İoannis'in ikinci karısı ve ilk imparator eşi.

VII. Konstantinos ve Helena Lekapene'nin kızıdır. Anne tarafından büyükbaba ve büyükannesi I. Romanos ve Theodora'dır.

Vakanüvis Günah Çıkartıcı Theofanis'in Vakainamelerini babası VII. Konstantinos döneminde aktif olan yazarlar tarafından devam ettirilmesi ile ortaya çıkan Oi meta Theofanin adlı Vakainame 961 yılında biter. Bu eserde VII. Konstantinos'un 9 Kasım 959 tarihinde ölümünü takiben Theodora'nın kaderi kaydedilmiştir. Erkek kardeşi II. Romanos tahta geçince, karısı Theofano, imparatoru tüm beş kızkardeşini Kanikleion Kadınlar Manastırına yollamaya ikna etmiştir.

II. Romanos'un ölümünden sonra iktidara gelen general İoannis Çimiskes iktidarını güçlendirmek için Theodora'yı manastırdan getirip evlenmiştir.

Dış bağlantılar değiştir

Theodora (VII. Konstantinos'un kızı)
Doğumu: 946 Ölümü:  ?
Kraliyet Unvanları
Önce gelen
Theofano
Bizans İmparatoriçe eşi
971–976
Sonra gelen
Eleni