Yunan mitolojisinde Theia, Titanlar'ın aydınlıktan sorumlu olanı idi. Kardeşi ve kocasI Hyperion'dan Helios, Selene ve Eos'un annesidir. Thia veya Thea diye de anılır. Diğer bir görevide değerli taşlar üzeridedir bu taşlar altın,gümüş ve mücevherlerdir.Bir diğer ismiyse Euryphaessa'dır. Euryphaessa, geniş aydınlatır anlamına gelir.Nyx zıddı.