Thalna

Thalna, Etrüsk mitolojisindeki doğum tanrıçası. Ayrıca Tinia'nın karısıdır.

Genellikle genç bir kadın olarak tasvir edilirdi.