Teyikoik asit gram+ bakterilerdeki peptidoglikan tabakası içinde bulunan moleküllerin genel adıdır. Teikonik asitler fosfat, şeker ve bazı aminoasitler içeren poligliserol veya poliribitol moleküllerine sahiptir. Teikonik asit polimerleri bazı durumlarda plazma membranına tutunmuş durumdadır ve bu formları lipoteikonik asit olarak isimlendirilir. Teikonik asit moleküllerinin fonksiyonları tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte gram+ bakterilerin doğada yaşayabilmeleri için gerekli olan moleküllerdir.

Bu konudaki diğer bir fikir ise bakterilein hücre duvarlarında bir kanal oluşturduklarıdır. Bu konuda kabul edilen diğer bir teori ise muramik asit subinitlerinin plazma membbranı dış kısmında düzenlenmesinde fonksiyon gösterdikleridir. Teikonik asitler Streptokok bakterilerinde bakterinin doku yüzeylerine yapışmasında fonksiyon gösterirler.