Terra rosa

Toprak

Terra rosa, Akdeniz iklimi etkisi altında gelişmiş Ah/B/C horizon sıralanması gösteren yaygın bir kırmızı Akdeniz toprağı.

Terra rosa üzerinde Malvasia bağları

Terra rosa'nın Ah horizonu Akdeniz çalısı ve kızılçam ormanları altında incedir. Organik madde hızla ve oksidatif yoldan ayrışmaktadır. Son yıla ait ibre ve yaprak döküntüsü ise kuru bir Y tabakası halinde toprak üstünde yatmakta ve ham humusu andırmaktadır. Sedir ormanları altında Ah horizonu daha kalıncadır. T horizonu olarak tanımlanan horizon kil türünde parlak kırmızı renkli ve plastik nitelikte olmayıp kaolinitçe de zengindir. T horizonun rengi yükselti arttıkça parlak kırmızıdan kırmızı-kahverengiye dönüşmektedir. Bu olay iklimin serinlemesi ile ilgilidir.

Dış bağlantılar

değiştir