Termal tesisler, daha çok sıcak ve soğuk mineral sularının bir arada bulunduğu, sağlık, tedavi ve dinlenme amaçlı tesislerin de yer aldığı komplekslerdir. Türkiye Yalova Termal Tesisleri gibi. Adıge Cumhuriyeti'nde bunun gibi 4 ünlü termal tesis vardır. AC'nde 1980 yılından beri ara verilmiş olan mineral su araştırmalarının 2008 yılında yeniden başlatılması gündemdedir.

Bad Kissingen'deki bir termal tesis