Terimler sözlüğü

belirli bir çalışma veya eylem alanıyla ilgili terimlerin alfabetik listesi

Terimler sözlüğü, belirli bir bilgi alanındaki terimlerin bu terimlerin tanımlarıyla birlikte alfabetik olarak listeleyen bir sözlüktür. Geleneksel olarak, bir kitabın sonunda bir sözlük görünür ve bu kitapta yeni tanıtılan, yaygın olmayan veya özelleşmiş terimleri içermektedir. Sözlükler en çok kurgusal olmayan kitaplarla ilişkilendirilse de, bazı durumlarda kurgu romanları, bilinmeyen terimler sözlüğü ile birlikte gelebilir.

İslami Hukuk Terminolojisi Sözlüğüy

Dış bağlantılarDüzenle