Taruh

(Terah sayfasından yönlendirildi)

Taruh, kendisi Taruh bin Nahor bin Seruk bin Reu bin Peleg bin Ever bin Şelah bin Arpakşat bin Sam diye bilinmektedir İbrahim peygamberin öz babasıdır. İncil ve Eski Ahid'deki adı Terah'tır. Kuran'da adı Azer olarak geçmekte olup oğlu İbrahim'in aksine putperestti.

KaynakçaDüzenle