Teomorfizm

Teomorfizm, Yunanca θεος, theos (Tanrı) ve μορφη, morfē (şekil) kelimelerinden türetilmiş olan, insannın tanrılaştırılmasının mümkün olabileceğini savunan bir Erken Hristiyan i'tikadı.[1]

Pagan i'tikadıDüzenle

Aslında tam bir pagan uygulaması olan teomorfizm i'tikadına göre Eski Mısır'da ölen firavunların hepsi daha sonra Tanrı olarak ilan edilmişlerdir.

Greko-Roman Pagan kültürleriDüzenle

Greko-Roman pagan kültürlerinin çok tanrılı dinlerindeki bütün ilahlar insan suretinde tasvir edilmişlerdir.

Hristiyanlık'taDüzenle

Tanrı'nın insanlaştırılması antropomorfizm adıyla tanımlanır. Hristiyanlıkta ise teomorfizm olayı vardır. Buna göre insan, tanrılaştırılmıştır. Hristiyanlar için İsa Mesih önce Pavlus tarafından, sonra da İS 325 yılında toplanan İznik Konsili'nde Tanrı olarak ilan edilmiştir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Three Christological Treatises (İngilizce). Washington, DC: The Catholic University of America Press. 3 Aralık 2014. s. 44-46. ISBN 9780813227054.