Telsiz bölüğü

Telsiz bölüğü, muhabere işiyle görevli bir askeri birimdir.

Telsiz bölüğü genelde 4 takımdan oluşur. Her takım 4 mangadan ibarettir. Bir mangada ortalama 20-25 asker bulunur. Takımların dördüncüsü haber merkez takımıdır ve karargâhta veya iki karargâh arasında kullanılmak üzere er veya erbaş barındırır. Bu takımda genellikle eğitim düzeyi yüksek er ve erbaşlar kullanılır. Her türlü telsiz iletişimi, evrak posta taşınması ve yazılması gibi temel konularda ileri düzey eğitim alırlar.