Tekin

Türkçe soyadı

Tekin şu anlamlara gelebilir:

Kişiler değiştir

Soyadı değiştir

İlk isim değiştir

Yerler değiştir