Teke Platosu

(Teke yöresi sayfasından yönlendirildi)

Teke Platosu, Güney Anadolu'da Batı Toros'larda yer alır. Doğuda Antalya merkezi, batıda ise Fethiye hattı ile sınırlanır. Burdur Gölü havzası ve Dalaman Çayı’nın yukarı havzasına Teke Yöresi denmektedir.

Coğrafi özellikler

değiştir

Platonun güneye bakan yamaçları hemen hemen 1000 metreye varan uçurumlar ile sahile iner. Platonun üstü 2000-2200 metre arasında değişen yükseklikte bir düzlüktür.

Bitki örtüsü

değiştir

Platodan güneye deniz kıyısına doğru inildikçe arazi önce karaçam, servi, sonra kızılçam gibi iğne yapraklı ağaçlar olmak üzere defne, zeytin, keçiboynuzu, pırnal meşesi vb. maki ve diğer tür tür fundalarla kaplıdır. Doruk noktaları dağ çayırlarıyla kaplıdır.

Bu bölgede coğrafi özellikler nedeniyle nüfus seyrektir. Göçebe yaşam örnekleri görülebilir.

Ekonomik yaşam

değiştir

Bölge halkı, yörede arazi yapısının ve bitki örtüsünün elverişli olması nedeniyle kısmen tarım, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır.