Tek meclislilik

(Tek meclisli sayfasından yönlendirildi)
  Çift Meclisli Ülkeler
  Tek Meclisli Ülkeler
  Meclissiz Ülkeler

Tek meclislilik, tek bir yasama organı ya da parlamento'nun bulunduğu yönetim şeklidir. Tek meclisli ülkelerin çoğu küçük ve homojen üniter devletlerdir. Türkiye de tek meclisli ülkelere örnektir.

Ayrıca bakınızDüzenle