Tehlike altındaki dil

kullanım dışı kalma riski taşıyan dil

Tehlike altındaki dil, konuşucularının kullanmadığı veya bazen nadiren kullandığı ve gelecek nesillere aktarılmadığı, bu nedenle de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dildir.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir