Tefilin

Tefilin veya tefillin, Musevilerin bayram ve cumartesileri hariç, sol kol ve başlarına taktıkları, içlerinde Tevrat'tan bölümler içeren deriden yapılmış iki küçük kübik kutucuk. Ayrıca bu kutucuğun takılma törenine verilen isim.

Bir grup Telifin


IDF soldier put on tefillin.jpg

Sol kolda kalbin hizasına ve başta iki gözün arasında alına takılan bu kutucukların içerisinde, deri üzerine el ile yazılmış Tevrat'tan bölümler bulunur. (Tesniye 4-9[ölü/kırık bağlantı], Tesniye 13-21[ölü/kırık bağlantı], Çıkış 13: 1-10 ve Çıkış 13: 11-16)

Tefilin, Cumartesi ve bayram sabahları dışında 13 yaşını doldurmuş her Musevi tarafından, özel bir dua ile takılır. Ortodoks Yahudilikte sadece erkekler tarafından kullanılır.

Tefilin'in Sembolik AnlamıDüzenle

Tanrı'nın adının geçtiği bu tomarları kalp hizasında koluna ve gözleri arasında alnına bağlayan bir Musevi; Kalbini, ellerini ve gözlerini kötü düşünce ve eylemlerden korumuş olur.

  Wikimedia Commons'ta Tefilin ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.