Tefilin, Yahudilerin bayram ve şabat günleri hariç, sol kol ve başlarına taktıkları, içlerinde Tevrat'tan bölümler içeren deriden yapılmış iki küçük kübik kutucuk. Ayrıca bu kutucuğun takılma törenine verilen isim.

Bir grup Telifin

Sol kolda kalbin hizasına ve başta iki gözün arasında alına takılan bu kutucukların içerisinde, deri üzerine el ile yazılmış Tevrat'tan bölümler bulunur. (Tesniye 4-9[ölü/kırık bağlantı], Tesniye 13-21[ölü/kırık bağlantı], Çıkış 13: 1-10 ve Çıkış 13: 11-16)

Tevrat'taki emri yerine getirmek amacıyla, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışının bir işareti ve anısı olarak takılır. Bu konu hakkındaki ayetler belirsizdir. Örneğin Tesniye 11:18'de neyin ''kola bağlanacağı'' ve ''gözlerinizin arasındaki totafot'' tanımı açık değildir. En azından pek çok Yahudi ayetleri kelime anlamıyla anladı ve Tefilin'i fiziksel olarak giydi. Bunun yanında Karaim Yahudiliği ise ayetleri mecazi olarak anlar.

Tefilin, Cumartesi ve bayram sabahları dışında 13 yaşını doldurmuş her Musevi tarafından, özel bir dua ile takılır. Ortodoks Yahudilikte sadece erkekler tarafından kullanılır.

Tefilin'in Sembolik Anlamı değiştir

Tanrı'nın adının geçtiği bu tomarları kalp hizasında koluna ve gözleri arasında alnına bağlayan bir Musevi; kalbini, ellerini ve gözlerini kötü düşünce ve eylemlerden korumuş olur.

  Wikimedia Commons'ta Tefillin ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur