Tatay Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Kasırga Tanrısı. Tata Han da denir. Kasırgalara, fırtınalara, tayfunlara ve hortumlara sebep olur. Atı yıldırıma dönüşür. Ulukayın’ın dibindeki Yaşam Suyu’na bekçilik yapar. Moğollarda 77 Kuzey Tanrısının temsilcisidir. Sembol rengi Kara’dır.

EtimolojiDüzenle

(Tat/Yat) kökünden türemiştir. Tatar kelimesiyle aynı köktendir. At sürmek, hızlı gitmek anlamlarını içerisinde barındırır. Türkçe Tata, Tunguzca Tagta sözcükleri korkmak ve şaşırmak bildirir.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle