Ana menüyü aç
Etik
Kuramsal

Meta-etik
Tasvirî etik · Normatif etik
Konsekvenşializm
Deontoloji
Erdemlilik
Himâye Etiği
İyi ve Kötü · Ahlâklılık

Etik

Biyoetik · Tıp etiği
Mühendislik · Çevresel
İnsan hakları · Hayvan hakları
Yasal · Basın
Ticârî · Pazarlama
Din  · Savaş

Temel konular

Adalet · Değer
Hak · Görev · Erdem
Eşitlik · Hürriyet · Güven
Özgür irade · Rızâ
Ahlâkî sorumluluk

Önemli filozoflar

Aristo · Konfüçyüs
Aquinas
Hume · Kant
Bentham · Mill
Kierkegaard · Nietzsche
Hare · Rawls  · Nozick

Listeler

Ahlâkî konular listesi
Ahlâkçılar listesi

Tasvirî etik, Etiğin mukayeseli etik adıyla da bilinen bu dalı, kişilerin ahlâkî değerler hakkındaki inançlarını inceleyen ana bilim dalıdır.[1]:26

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Vincent Icheku M.Phil; Vincent Icheku, BSc (Hons), PGCE, PGDipl. (Law), M.Phil., PhD (31 August 2011). Understanding Ethics and Ethical Decision-Making. Xlibris Corporation. ISBN 978-1-4653-5131-9.